Jak ošetřovat proleženiny (dekubity)?

autor: Srp 27, 2020

Jak ošetřit proleženiny (dekubity)

Proleženiny (dekubity) jsou místa lokálního poranění kůže, případně i tkáně pod ní. Ke vzniku proleženin dochází dlouhodobým tlakem či kombinací tlaku a tření v určité oblasti povrchu těla.

Příčiny:

V závislosti na poloze těla dochází v místech neustálého kontaktu a tlaku k uzavření drobných cév a zhoršení prokrvení dané oblasti. Kvůli špatnému zásobování tkáně živinami a kyslíkem tak dochází k postupnému odumírání buněk. Rozsah poškození tkáně závisí na vzájemném působení několika faktorů: 

 • intenzity tlaku
 • doby působení tlaku
 • odolnosti tkání vůči tlaku
 • celkového stavu postiženého (přidružená onemocnění, habitus, věk)
 • stavu výživy
 • vlivů zevního prostředí (teplota, vlhkost apod.)

 

Nejčastější místa vzniku:

Proleženiny se mohou vytvořit kdekoliv na těle. K místům nejnáchylnějším k jejich vzniku patří oblasti s malou vrstvou tukové a svalové tkáně, kde tlak zvenčí působí přímo proti kosti. Patří k nim:

 • oblast nad křížovou kostí
 • paty
 • oblast sedacích kostí
 • oblast nad velkými výčnělky stehenní kosti
 • vnější kotníky

 

Obr. č.2.: Nejčastější místa, kde proleženiny vznikají.

Nejčastější místa vzniku proleženin (dekubitů)

Postup ošetření:

 

 1. Čistá rána (bez hnisu či povlaku) – aplikujte kombinaci ActiMaris Sensitiv roztok a ActiMaris Gel.
 2. Povleklá, hnisavá rána – aplikujte kombinaci ActiMaris Forte roztok a ActiMaris Gel (Forte roztok je silnější než Sensitiv – obsahuje 5x více singletového kyslíku a 3x více mořské soli, má rychlejší nástup účinku.)

Roztok Sensitiv nebo Forte aplikujeme tak, že důkladně navlhčíme sterilní krytí a přiložíme na ránu formou obkladu. Takto navlhčené krytí necháme 20-30 minut působit. Poté přímo do rány aplikujeme ActiMaris gel v souvislé vrstvě 1-2 mm a překryjeme sterilním krytím. Aby krytí nepřischlo k ráně a jeho následné odstranění nenarušilo nastartovaný proces hojení, doporučujeme po nanesení gelu přiložit na ránu nejprve např. tzv. mastný tyl (lze zakoupit běžně v lékárně) a teprve následně ránu překrýt sterilním krytím. Tuto kombinaci roztoku a gelu aplikujeme na ránu alespoň 1x denně.)

 

Sledujte nás na sociálních sítích: