Výsledek:
ActiMaris kůži nedráždí a nezpůsobuje žádné kožní reakce. Testováno na lidech.

V listopadu 2017 Státní zdravotní ústav v Praze testoval kožní dráždivost a snášenlivost všech přípravků ActiMaris. Cílem bylo určit stupeň bezpečnosti a kožní snášenlivosti při testování in vivo – na lidech.

Testování provádělo Centrum laboratorních činností, laboratoře toxikologie (SZÚ) podle aktuálních Evropských norem a směrnic. Testování se zúčastnilo 3 x 30 lidí (na přípravky gel, roztok forte a sensitiv). 

Výsledky potvrdily vynikající snášenlivost přípravků ActiMaris. U žádné z testovaných osob se ani po několika aplikacích a v průběhu 3 dní neobjevila na kůži žádná, ani nejmenší kožní reakce.