POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

S potěšením oznamujeme odborné veřejnosti, že od 1. 4. 2019 jsou všechny produkty ActiMaris hrazeny nejen na poukaz, ale jsou také zaevidovány do úhradového číselníku ZUM – tzn. lze je použít jako zvlášť účtovaný materiál k jednotlivým lékařským výkonům ve zdravotnických zařízeních.

ActiMaris je tak první a jediný přípravek svého druhu, který je schválený pro vykazování v ZUM a jehož úhrada je 100 %.  Zvlášť účtovaný materiál je takový zdravotnický materiál, který se zvlášť účtuje k příslušnému lékařskému výkonu. Jeho spotřeba při výkonu musí být řádně odůvodněna. ActiMaris produkty lze využít u zhruba dvaceti výkonů a následně je vykázat jako ZUM příslušné pojišťovně k žádosti o proplacení.

K lékařským odbornostem, které produkty ActiMaris mohou vykazovat patří například chirurgie, diabetologie, dermatologie, popáleninová medicína, ale i všeobecná sestra či některé univerzální mezioborové výkony. Přehled těchto lékařských výkonů je uveden níže. Výkony lze vykazovat jak na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení (nemocnic), tak v ordinacích ambulantních lékařů.

Postup pro vykázání je stejný jako u všech jiných prostředků zařazených do ZUM. Lékař ve svém systému zadá výkon, který provedl. Následně připojí kód příslušného produktu ActiMaris, který při provádění výkonu využil. Kódy ActiMaris produktů pro vykazování v ZUM jsou také uvedeny níže.
Pozn. pokud je produkt vyhledáván podle názvu, je nutné jako první napsat slovo „Roztok“ nebo „Gel“ a následně „ActiMaris“, jinak systém produkty nedohledá. Např. Roztok ActiMaris Forte, atp.

V oblasti vlhkého hojení ran se jedná o zásadní změnu. Pro lékaře to znamená, že mohou své pacienty ošetřovat přímo v ordinaci nebo na oddělení vysoce kvalitním švýcarským produktem, který výrazně zkracuje dobu hojení ran a zánětů na kůži a sliznici. Náklady na ActiMaris mohou následně dostat proplaceny od pojišťovny.

Věříme, že možnost vykazování ActiMaris v ZUM s radostí uvítáte a zařadíte do své praxe. Také věříme, že Vaši pacienti ocení profesionální přístup a péči s použitím inovativních přípravků.

S pozdravem

EMPOLAS s.r.o.
Výhradní distributor ActiMaris pro ČR a SR